Πρόγραμμα Στάσης

Β2 ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ - ΠΑΤΗΜΑ - ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ - ΚΕΝΤΡΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ - ΠΟΛΥΔΡΟΣΟ
ΜΑΥΡΟΓΕΝΟΥΣ (Χρόνος από αφετηρία: 00:04)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή
7 07:04
8 08:04
9 09:04
10 10:04
11 11:04
12 12:04
13 13:04
14 14:04
15 15:04
16 16:04
17 17:04
18 18:04