Πρόγραμμα Στάσης

Β2 ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ - ΠΑΤΗΜΑ - ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ - ΚΕΝΤΡΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ - ΠΟΛΥΔΡΟΣΟ
ΓΕΩΡ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ (Χρόνος από αφετηρία: 00:05)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή
8 08:05
9 09:05
10 10:05
11 11:05
12 12:05
13 13:05
14 14:05
15 15:05
16 16:05
17 17:05
18 18:05