Πρόγραμμα Στάσης

Β2 ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ - ΠΑΤΗΜΑ - ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ - ΚΕΝΤΡΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ - ΠΟΛΥΔΡΟΣΟ
ΗΦΑΙΣΤΟΥ (Χρόνος από αφετηρία: 00:06)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή
8 08:06
9 09:06
10 10:06
11 11:06
12 12:06
13 13:06
14 14:06
15 15:06
16 16:06
17 17:06
18 18:06