Πρόγραμμα Στάσης

Β2 ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ - ΠΑΤΗΜΑ - ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ - ΚΕΝΤΡΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ - ΠΟΛΥΔΡΟΣΟ
ΣΤ. ΔΟΥΚΙΣΗΣ ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ (Χρόνος από αφετηρία: 00:07)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή
7 07:07
8 08:07
9 09:07
10 10:07
11 11:07
12 12:07
13 13:07
14 14:07
15 15:07
16 16:07
17 17:07
18 18:07