Πρόγραμμα Στάσης

Β2 ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ - ΠΑΤΗΜΑ - ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ - ΚΕΝΤΡΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ - ΠΟΛΥΔΡΟΣΟ
ΑΡΤΕΜΗΣΙΟΥ (Χρόνος από αφετηρία: 00:12)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή
7 07:12
8 08:12
9 09:12
10 10:12
11 11:12
12 12:12
13 13:12
14 14:12
15 15:12
16 16:12
17 17:12
18 18:12