Πρόγραμμα Στάσης

Β2 ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ - ΠΑΤΗΜΑ - ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ - ΚΕΝΤΡΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ - ΠΟΛΥΔΡΟΣΟ
ΕΛΙΚΩΝΟΣ (Χρόνος από αφετηρία: 00:13)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή
7 07:13
8 08:13
9 09:13
10 10:13
11 11:13
12 12:13
13 13:13
14 14:13
15 15:13
16 16:13
17 17:13
18 18:13