Πρόγραμμα Στάσης

Β2 ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ - ΠΑΤΗΜΑ - ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ - ΚΕΝΤΡΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ - ΠΟΛΥΔΡΟΣΟ
ΗΡΑΚΛΕΙΔΩΝ (Χρόνος από αφετηρία: 00:14)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή
7 07:14
8 08:14
9 09:14
10 10:14
11 11:14
12 12:14
13 13:14
14 14:14
15 15:14
16 16:14
17 17:14
18 18:14