Πρόγραμμα Στάσης

Β2 ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ - ΠΑΤΗΜΑ - ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ - ΚΕΝΤΡΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ - ΠΟΛΥΔΡΟΣΟ
ΠΛ. ΦΛΥΑΣ (Χρόνος από αφετηρία: 00:16)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή
7 07:16
8 08:16
9 09:16
10 10:16
11 11:16
12 12:16
13 13:16
14 14:16
15 15:16
16 16:16
17 17:16
18 18:16