Πρόγραμμα Στάσης

Β2 ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ - ΠΑΤΗΜΑ - ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ - ΚΕΝΤΡΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ - ΠΟΛΥΔΡΟΣΟ
ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ (Χρόνος από αφετηρία: 00:17)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή
7 07:17
8 08:17
9 09:17
10 10:17
11 11:17
12 12:17
13 13:17
14 14:17
15 15:17
16 16:17
17 17:17
18 18:17