Πρόγραμμα Στάσης

Β2 ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ - ΠΑΤΗΜΑ - ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ - ΚΕΝΤΡΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ - ΠΟΛΥΔΡΟΣΟ
ΠΛΑΤ. ΔΟΥΡΟΥ (Χρόνος από αφετηρία: 00:19)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή
7 07:19
8 08:19
9 09:19
10 10:19
11 11:19
12 12:19
13 13:19
14 14:19
15 15:19
16 16:19
17 17:19
18 18:19