Πρόγραμμα Στάσης

Β2 ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ - ΠΑΤΗΜΑ - ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ - ΚΕΝΤΡΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ - ΠΟΛΥΔΡΟΣΟ
ΡΙΖΑΡΗ (Χρόνος από αφετηρία: 00:21)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή
7 07:21
8 08:21
9 09:21
10 10:21
11 11:21
12 12:21
13 13:21
14 14:21
15 15:21
16 16:21
17 17:21
18 18:21