Πρόγραμμα Στάσης

Β2 ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ - ΠΑΤΗΜΑ - ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ - ΚΕΝΤΡΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ - ΠΟΛΥΔΡΟΣΟ
1η ΠΟΛΥΔΡΟΣΟΥ (Χρόνος από αφετηρία: 00:23)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή
7 07:23
8 08:23
9 09:23
10 10:23
11 11:23
12 12:23
13 13:23
14 14:23
15 15:23
16 16:23
17 17:23
18 18:23