Πρόγραμμα Στάσης

Β2 ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ - ΠΑΤΗΜΑ - ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ - ΚΕΝΤΡΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ - ΠΟΛΥΔΡΟΣΟ
ΓΙΑΣΕΜΙΩΝ (Χρόνος από αφετηρία: 00:24)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή
7 07:24
8 08:24
9 09:24
10 10:24
11 11:24
12 12:24
13 13:24
14 14:24
15 15:24
16 16:24
17 17:24
18 18:24