Πρόγραμμα Στάσης

Γ ΚΑΤΩ ΧΑΛΑΝΔΡΙ - ΠΛΑΤΕΙΑ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ (Χρόνος από αφετηρία: 00:07)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή
8 08:07
9 09:07
10 10:07
11 11:07
12 12:07
13 13:07
14 14:07
15 15:07
16 16:07
17 17:07
18 18:07