Πρόγραμμα Στάσης

Γ ΚΑΤΩ ΧΑΛΑΝΔΡΙ - ΠΛΑΤΕΙΑ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
ΠΑΡΝΑΣΙΔΟΣ (Χρόνος από αφετηρία: 00:08)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή
8 08:08
9 09:08
10 10:08
11 11:08
12 12:08
13 13:08
14 14:08
15 15:08
16 16:08
17 17:08
18 18:08