Πρόγραμμα Στάσης

Γ ΚΑΤΩ ΧΑΛΑΝΔΡΙ - ΠΛΑΤΕΙΑ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ (Χρόνος από αφετηρία: 00:09)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή
8 08:09
9 09:09
10 10:09
11 11:09
12 12:09
13 13:09
14 14:09
15 15:09
16 16:09
17 17:09
18 18:09