Πρόγραμμα Στάσης

Γ ΚΑΤΩ ΧΑΛΑΝΔΡΙ - ΠΛΑΤΕΙΑ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
ΚΡΗΤΗΣ (Χρόνος από αφετηρία: 00:10)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή
8 08:10
9 09:10
10 10:10
11 11:10
12 12:10
13 13:10
14 14:10
15 15:10
16 16:10
17 17:10
18 18:10