Πρόγραμμα Στάσης

Γ ΚΑΤΩ ΧΑΛΑΝΔΡΙ - ΠΛΑΤΕΙΑ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
2η ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ (Χρόνος από αφετηρία: 00:15)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή
8 08:15
9 09:15
10 10:15
11 11:15
12 12:15
13 13:15
14 14:15
15 15:15
16 16:15
17 17:15
18 18:15