Πρόγραμμα Στάσης

Γ ΚΑΤΩ ΧΑΛΑΝΔΡΙ - ΠΛΑΤΕΙΑ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
ΧΑΙΜΑΝΤΑ (Χρόνος από αφετηρία: 00:20)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή
8 08:20
9 09:20
10 10:20
11 11:20
12 12:20
13 13:20
14 14:20
15 15:20
16 16:20
17 17:20
18 18:20