Πρόγραμμα Στάσης

Π1 Κορωπί - Άνω Λιόσια
Κηφισίας (Χρόνος από αφετηρία: 00:16)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή
7 07:49
8 08:49
9
10
11
12
13
14
15 15:49
16 16:49
17 17:49