Πρόγραμμα Στάσης

Π1 Κορωπί - Άνω Λιόσια
Παιανία - Κάντζα (Χρόνος από αφετηρία: 00:06)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή
7 07:39
8 08:39
9
10
11
12
13
14
15 15:39
16 16:39
17 17:39