Πρόγραμμα Στάσης

Π1 Κορωπί - Άνω Λιόσια
Παλλήνη (Χρόνος από αφετηρία: 00:08)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή
7 07:41
8 08:41
9
10
11
12
13
14
15 15:41
16 16:41
17 17:41