Πρόγραμμα Στάσης

Π1 Κορωπί - Άνω Λιόσια
Πεντέλη (Χρόνος από αφετηρία: 00:14)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή
7 07:47
8 08:47
9
10
11
12
13
14
15 15:47
16 16:47
17 17:47