Πρόγραμμα Στάσης

Π1 Παιανία - Κάντζα - Μεταμόρφωση
Κηφισίας (Χρόνος από αφετηρία: 00:13)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή
9 09:48
10
11
12
13
14
15
16
17
18 18:48