Πρόγραμμα Στάσης

Π1 Παιανία - Κάντζα - Άνω Λιόσια
Άνω Λιόσια (Χρόνος από αφετηρία: 00:26)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή
8 08:01
9 09:01
10
11
12
13
14
15
16 16:01
17 17:01
18 18:01