Πρόγραμμα Στάσης

Π1 Άνω Λιόσια - Παιανία - Κάντζα
Άνω Λιόσια (Χρόνος από αφετηρία: 00:00)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή
7 07:04
8 08:04
9 09:04
10
11
12
13
14
15 15:04
16 16:04
17 17:04
18 18:04