Πρόγραμμα Στάσης

Π1 Άνω Λιόσια - Παιανία - Κάντζα
Κηφισίας (Χρόνος από αφετηρία: 00:14)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή
7 07:18
8 08:18
9 09:18
10
11
12
13
14
15 15:18
16 16:18
17 17:18
18 18:18