Πρόγραμμα Στάσης

Π1 Άνω Λιόσια - Παιανία - Κάντζα
Μεταμόρφωση (Χρόνος από αφετηρία: 00:06)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή
7 07:10
8 08:10
9 09:10
10
11
12
13
14
15 15:10
16 16:10
17 17:10
18 18:10