Πρόγραμμα Στάσης

Π1 Άνω Λιόσια - Παιανία - Κάντζα
Παιανία - Κάντζα (Χρόνος από αφετηρία: 00:25)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή
7 07:29
8 08:29
9 09:29
10
11
12
13
14
15 15:29
16 16:29
17 17:29
18 18:29