Πρόγραμμα Στάσης

Π1 Άνω Λιόσια - Παιανία - Κάντζα
Παλλήνη (Χρόνος από αφετηρία: 00:23)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή
7 07:27
8 08:27
9 09:27
10
11
12
13
14
15 15:27
16 16:27
17 17:27
18 18:27