Πρόγραμμα Στάσης

Π1 Άνω Λιόσια - Παιανία - Κάντζα
Πεντέλη (Χρόνος από αφετηρία: 00:16)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή
7 07:20
8 08:20
9 09:20
10
11
12
13
14
15 15:20
16 16:20
17 17:20
18 18:20