Πρόγραμμα Στάσης

Π1 Άνω Λιόσια - Παιανία - Κάντζα
ΣΚΑ (Χρόνος από αφετηρία: 00:04)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή
7 07:08
8 08:08
9 09:08
10
11
12
13
14
15 15:08
16 16:08
17 17:08
18 18:08