Πρόγραμμα Στάσης

Π1 Αθήνα - Αεροδρόμιο 04:30
Παλλήνη (Χρόνος από αφετηρία: 00:31)
Ώρα Κάθε μέρα