Πρόγραμμα Στάσης

Π1 Άνω Λιόσια - Αεροδρόμιο
Αεροδρόμιο Σπάτων ✈ (Χρόνος από αφετηρία: 00:35)
Ώρα Κάθε μέρα
8 08:05
9 09:05
10 10:05
11 11:05
12 12:05
13 13:05
14 14:05
15 15:05
16 16:05
17 17:05
18 18:05
19 19:05
20 20:05
21 21:05
22 22:05