Πρόγραμμα Στάσης

Π1 Άνω Λιόσια - Αεροδρόμιο
Άνω Λιόσια (Χρόνος από αφετηρία: 00:00)
Ώρα Κάθε μέρα
7 07:30
8 08:30
9 09:30
10 10:30
11 11:30
12 12:30
13 13:30
14 14:30
15 15:30
16 16:30
17 17:30
18 18:30
19 19:30
20 20:30
21 21:30