Πρόγραμμα Στάσης

Π1 Άνω Λιόσια - Αεροδρόμιο
Ηράκλειο (Χρόνος από αφετηρία: 00:08)
Ώρα Κάθε μέρα
7 07:38
8 08:38
9 09:38
10 10:38
11 11:38
12 12:38
13 13:38
14 14:38
15 15:38
16 16:38
17 17:38
18 18:38
19 19:38
20 20:38
21 21:38