Πρόγραμμα Στάσης

Π1 Άνω Λιόσια - Αεροδρόμιο
Κηφισίας (Χρόνος από αφετηρία: 00:14)
Ώρα Κάθε μέρα
6 06:44
7 07:44
8 08:44
9 09:44
10 10:44
11 11:44
12 12:44
13 13:44
14 14:44
15 15:44
16 16:44
17 17:44
18 18:44
19 19:44
20 20:44
21 21:44