Πρόγραμμα Στάσης

Π1 Άνω Λιόσια - Αεροδρόμιο
Κορωπί (Χρόνος από αφετηρία: 00:31)
Ώρα Κάθε μέρα
8 08:01
9 09:01
10 10:01
11 11:01
12 12:01
13 13:01
14 14:01
15 15:01
16 16:01
17 17:01
18 18:01
19 19:01
20 20:01
21 21:01
22 22:01