Πρόγραμμα Στάσης

Π1 Άνω Λιόσια - Αεροδρόμιο
Μεταμόρφωση (Χρόνος από αφετηρία: 00:06)
Ώρα Κάθε μέρα
7 07:36
8 08:36
9 09:36
10 10:36
11 11:36
12 12:36
13 13:36
14 14:36
15 15:36
16 16:36
17 17:36
18 18:36
19 19:36
20 20:36
21 21:36