Πρόγραμμα Στάσης

Π1 Άνω Λιόσια - Αεροδρόμιο
Νεραντζιώτισσα (Χρόνος από αφετηρία: 00:12)
Ώρα Κάθε μέρα
7 07:42
8 08:42
9 09:42
10 10:42
11 11:42
12 12:42
13 13:42
14 14:42
15 15:42
16 16:42
17 17:42
18 18:42
19 19:42
20 20:42
21 21:42