Πρόγραμμα Στάσης

Π1 Άνω Λιόσια - Αεροδρόμιο
Πεντέλη (Χρόνος από αφετηρία: 00:16)
Ώρα Κάθε μέρα
7 07:46
8 08:46
9 09:46
10 10:46
11 11:46
12 12:46
13 13:46
14 14:46
15 15:46
16 16:46
17 17:46
18 18:46
19 19:46
20 20:46
21 21:46