Πρόγραμμα Στάσης

Π1 Άνω Λιόσια - Κορωπί
Άνω Λιόσια (Χρόνος από αφετηρία: 00:00)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή
7 07:03
8 08:03
9 09:03
10
11
12
13
14
15 15:03
16 16:03
17 17:03
18 18:03