Πρόγραμμα Στάσης

Π1 Άνω Λιόσια - Κορωπί
Κηφισίας (Χρόνος από αφετηρία: 00:12)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή
7 07:15
8 08:15
9 09:15
10
11
12
13
14
15 15:15
16 16:15
17 17:15
18 18:15