Πρόγραμμα Στάσης

Π1 Άνω Λιόσια - Κορωπί
Κορωπί (Χρόνος από αφετηρία: 00:27)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή
7 07:30
8 08:30
9 09:30
10
11
12
13
14
15 15:30
16 16:30
17 17:30
18 18:30