Πρόγραμμα Στάσης

Π1 Άνω Λιόσια - Κορωπί
Νεραντζιώτισσα (Χρόνος από αφετηρία: 00:10)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή
7 07:13
8 08:13
9 09:13
10
11
12
13
14
15 15:13
16 16:13
17 17:13
18 18:13