Πρόγραμμα Στάσης

Π1 Άνω Λιόσια - Κορωπί
Παιανία - Κάντζα (Χρόνος από αφετηρία: 00:22)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή
7 07:25
8 08:25
9 09:25
10
11
12
13
14
15 15:25
16 16:25
17 17:25
18 18:25