Πρόγραμμα Στάσης

Π1 Άνω Λιόσια - Κορωπί
Πεντέλη (Χρόνος από αφετηρία: 00:14)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή
7 07:17
8 08:17
9 09:17
10
11
12
13
14
15 15:17
16 16:17
17 17:17
18 18:17