Πρόγραμμα Στάσης

Π1 Άνω Λιόσια - Κορωπί
ΣΚΑ (Χρόνος από αφετηρία: 00:03)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή
7 07:06
8 08:06
9 09:06
10
11
12
13
14
15 15:06
16 16:06
17 17:06
18 18:06