Πρόγραμμα Στάσης

Π2 Κιάτο - Πειραιάς
Μαγούλα (Ελευσίνα) (Χρόνος από αφετηρία: 00:54)
Ώρα Κάθε μέρα
6 06:50
7 07:50
8 08:50
9 09:50
10 10:50
11 11:50
12 12:50
13 13:50
14 14:50
15 15:50
16 16:50
17 17:50
18 18:50
19 19:50
20 20:50
21 21:50