Πρόγραμμα Στάσης

Π5 ΚΙΑΤΟ - ΠΑΤΡΑ
Κιάτο (Χρόνος από αφετηρία: 00:00)
Ώρα Κάθε μέρα
12 12:05
13
14 14:05
15
16
17 17:05
18 18:05
19
20 20:05
21 21:05